Blog

Klinički slučaj A
Pacjent se javio u ordinaciju žaleći se na povlačenje zubnog mesa i osjetljivost na hladno te estetski problem jer su zubi duži nego sto bi trebali biti.