Parodontalna bolest i sistemske bolesti

Parodontalna bolest i sistemske bolesti

Uticaj sistemskih bolesti ogleda se u tome što one smanjuju opštu otpornost organizma koja utiče i na otpornost parodoncija pa i na prognozu parodontalne bolesti.

Parodontalne bolesti i diabetes mellitus:

Diabetes mellitus je faktor rizika i modifikator za parodontalne bolesti. Prisutnost parodontalne infekcije kod parodontalne bolesti, može povećati rizik od nastanka dijabetičnih komplikacija.

Dokazano je da parodontalne bolesti kod pacjenata sa dijabetesom su mnogo češće i sa težom kliničkom slikom nego kod ne-dijabetičara. To se objašnjava povećanom sklonošću dijabetičara ka infekciji. U parodontalnim džepovima su prisutne vurulentnije bakterije koje utiču na ubrzani proces gubitka svih potpornih struktura zuba (parodonta).

Da bi sačuvali funkcionalnu cjelinu parodonta, neophodno je provoditi redonu kontrolu šećera i održavati dobru oralnu higijenu.

Parodontalne bolesti i kardiovaskularne bolesti (Bolesti srca)

Brojne kliničke studije su pokazale vezu između parodontalnih bolesti i bolesti srca i ukazuju da parodontalne bolesti povećavaju rizik od kardiovaskularnih oboljenja.

Parodontalne bolesti takođe mogu da pogoršaju već postojeća stanja i oboljenja srca. Pacjenti koji spadaju u riziko-grupu za razvoj endokarditisa zahtijevaju antibiotsku profilaksu prije stomatoloških tretman.

Parodontalne bolesti i osteoporoza

Studije sugerišu na međuzavisnost osteoporoze i destruktivnih promjena na alveolarnoj kosti u gornjoj i donjoj vilic.

Parodontalne bolesti i respiratorne bolesti

Oralni kavitet kao početni dio respiratornog trakta sa brojnim mikrobiološkim potencijalom (bakterijama) može da ugrozi respiratorni sistem.

Parodontalne Bolesti i Muškarci:

Karcinom

Istraživanja potvrđuju da su muškarci sa parodontalnom bolesti riziko grupa za veću učestalost karcinoma prostate, bugrega (49%), pankreasa (54%) i krvi (30%)