Usluge

Usluge koje pružamo...

Dentalni implantati
Ugradnja 1 ili više implantata
Rekonstrukcije kompletne donje i gornje vilice

Regeneracija kosti
Nadogradnja kosti kao priprema prije ugradnje dentalnih implantata Dizanje Sinusa
Ekstrakcija zuba i prezervacija kosti

Regeneracija mekog tkiva (desni)
Korekcija povlacenja zubnog mesa
Transplantat vezivnog tkiva sa nepca
Mikrohirurška tunel tehnika
Alloderm

Pred-protetska hirurgija
Produzenje kliničke krune zuba
Gingivektomija

Parodontalna regeneracija
Nadogradnja kosti kod parodontalnih koštanih defekata

Parodontalna Hirurgija
Parodontalni Flapovi Gingivektomija sa gingivoplastikom

Ne-hirurške intervencije
Parodontalna kiretaža

Parodontalno održavanje
Skidanje kamenca i poliranje zuba

Ortodontski pacjenti
Frenulektomija
Gingivektomija